06 _DSC0078

Tradisjoner siden 1918

Alt arbeide for barn og ungdom har en historie, for speiderarbeidet i Kragerø må vi tilbake til mars 1918, men vi har også tatt med hva som var foranliggende for oppstarten. Vi har valgt å skrive vår historie ut fra det som har hendt hvert år, derfor finner du en innholdsoversikt under som er linket opp mot de årene vi arbeider med. (Dersom teksten er sort er siden ikke lagt ut enda. Dette er sider som det arbeides med.) De senere år er det utarbeidet en «Årsmelding», også denne vil du finne som et eget avsnitt i vår innholdsoversikt.

Skulle du ha bidrag eller bilder som du gjerne vil dele med oss, send oss en e-post til:  speider@kragerospeider.no

Historieinnhold:

OPPSTARTEN

ÅR 1918

—   ERINDRINGER 1919 – 1921  Fredrik Sandberg – troppsleder 1. Kragerø speidertropp

—   LANDSLEIR 1920 – TRONDHEIM  (1. Kragerø speidertropp)

—   LANDSLEIREN 1924 – HAMAR  (1. Kragerø speidertropp)

ÅR 1928

ÅR 1929

ÅR 1930

ÅR 1931

ÅR 1932

ÅR 1933

ÅR 1934

ÅR 1935

ÅR 1936

—   LANDSLEIR 1936 – JELØY  (1. Kragerø speidertropp)

ÅR 1937

ÅR 1938

—   KRETSLEIR 1938 – NOMEVANN  (1. Kragerø speidertropp)

ÅR 1939  (Publisert 19.04.2021)

ÅR 1940

ÅR 1941

ÅR 1945

ÅR 1946

ÅR 1947

ÅR 1948

ÅR 1949

ÅR 1950

ÅR 1951

ÅR 1952

ÅR 1953

ÅR 1954

ÅR 1955

ÅR 1956

—   LANDSLEIREN 1956 – VOSS  (1. Kragerø speidertropp)

ÅR 1957

ÅR 1958

—   TROPPSLEIR 1958 – LEVANG  (3. Kragerø speidertropp)

ÅR 1959

ÅR 1960

ÅR 1961

—   VENNSKAPSLEIR 1961 – SKJOMEN  (3. Kragerø speidertropp)

ÅR 1962

ÅR 1963

—   AVDELINGSTUR 1963 – HARDANGERVIDDA

ÅR 1964

ÅR 1965

—   SYKKELHAIK SETESDAL – 1965   (3. Kragerø speidertropp)

ÅR 1966

ÅR 1967

—   VENNSKAPSLEIR 1967 – RØST   (3. Kragerø speidertropp)

—   LANDSLEIR 1981 – ÅSNES   (3. Kragerø speidertropp)

ÅR 1970

ÅR 1971

ÅR 1972

ÅR 1973

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2003

Årsmelding 2004

Årsmelding 2005

Årsmelding 2006

Årsmelding 2007

Årsmelding 2008

Årsmelding 2009

Årsmelding 2010

Årsmelding 2011

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014

Årsmelding 2020