I 1939 er det uroligheter i Europa, og Erik Johan Krafft skriver:

—   Ved Hansjø finner vi atter igjen

—   25 livsglade gutter i dage frem.

—   I de frie omgivelser

—   blir dagene fulle av opplevelser.

—   Bjarne Klausen ledelsen av første tropp overtar,

—   aktivitet i vanskelige år det innebar.

—   Verdenskrigen tennes i brann, pliktene kaller hver en mann.

—   Speiderne mønstrer 2 lag,

—   for førstehjelpstjeneste stående klar.

—   Kurser holdes i alvorets preg,

—   guttene går inn med liv og sjel.

—   Ved Hull skole en førerkonkurranse tar til,

—   en trening som viste seg nødvendig må til.

—   Ellers går arbeidet sin vanlige gang,

—   preget av krigens alvorlige gang.

 

Bjørne-patruljen

Eigil Borge Pedersen (Innmeldt 19.01.1935; 3.graden 14.03.1935; 2.graden 16.02.1936; Patruljeassistent 20.10.1937; Patruljefører 01.09.1938)

Einar Gulbrandsen  (Innmeldt ?; 3.graden ?; 2.graden 04.02.1938; gikk over til Elg 23.10.1939; Patruljeassistent 20.10.1937)

Hans Christian Paus Knudsen (Innmeldt ?; 3.graden ?; 2.graden 14.10.1938)

Arnfinn Johnsen (Innmeldt ?; 3.graden ?)

John Strand (Innmeldt 22.01.1938; 3.graden 13.03.1938)

Sverre Gofjeld (Innmeldt 19.01.1935; 3.graden 14.03.1935; Utmeldt 03.10.1939)

Harald Myhre (Innmeldt 10.10.1938)

Arne B. Tyssen (Innmeldt 10.10.1939; gikk over til Ravn 06.01.1939)