Landsleir 1956 Voss - Rødland ved merke

LANDSLEIREN VOSS 1956

I forbindelse med 50 års-jubileet til  1. Kragerø speidertropp i 1968 minnes tidligere avdelingsleder i Kragerø avdeling, Reinert Rødland, landsleiren 1956 i Voss. Vi gjengir hele artikkelen som en del av vår historie:

******

Å velge ut et speiderminne blant mange tusen, ja, det er sannelig ikke lett. Alle minnene fra min speidertid er gode, fra jeg som 11 års gutt kom med i bevegelsen, til jeg sluttet som avdelingsleder i Kragerø etter 12 rike år. Her er en opplevelse som jeg er sikker på alle som deltok på landsleiren på Voss i 1956 vil huske så lenge de lever. Leiren var fra 1. til 9. august 1956. Det deltok 32 speidere fra 1. Kragerø speidertropp.

Scene: 6000 gutter sitter i den mørke sommerkvelden ved leirens første fellesleirbål 2. august. En speider leser ypperlig på ekte Vossa-mål Per Sivles praktfulle dikt «Varde». Slutten lyder:

          » Ja, brenn du Varde, du signande klåre,
bjartare, høgre fyr kvart eit året.»

Og plutselig flammer det opp samtidig på 6 – 8 høye nuter rundt leiren. Det er vardene, leirens symbol, som luer i sommerkvelden, og vi sitter som trollbundet av det mektige skuespillet. Men så bryter jubelen løs!

Og så tonet Bernhard Müller’s fantastiske flotte landsleirsang fra 6000 unge struper:

          » Speiderbror, la oss vardene tenne.
Vis vei mot de høyeste mål.

            De skal lyse og varme og brenne
som flammen stiger opp fra våre bål.»

Måtte varden lyse og brenne og vise vei mot de høyeste mål for deg og for meg. Måtte speiderilden i oss aldri dø.

Bilde fra leirområdet til 1. Kragerø. Robert Hagen gir informasjoner. (Foto: Reinert Rødland)
Bilde fra leirområdet til 1. Kragerø tropp. Til høyre Jens Jacob Jensen. (Foto: Reinert Rødland)
Rev-patruljen 1. Kragerø speidertropp. 1. rekke: Rødland, Rolf Per Ulrik Karlsen, Helge Eriksen; stående bak fra venstre: Henrik Glette, patruljefører, og Svein Olsen, patruljeassistent. Liggende foran: Rødland (Foto: Reinert Rødland)
Alle speiderne fra Kragerø avdeling samlet.
Leirmerket – Landsleir Voss 1956 – Norsk Speidergutt-Forbund