1958 Levang - bilde

TROPPSLEIR 1958 - LEVANG

Troppsleir 1958 – Levang (3. Kragerø speidertropp)

Forfattet av Dag Andreas Sørli for jubileumsskriftet til 3. Kragerø speidertropp i 1968

Ikke så forferdelig lenge etter at de første aspirantene hadde avlagt sitt høytidelige speiderløfte og blitt speidere i tredje tropp, dro vi på leir.

Særlig spennende var ikke leirstedet, og særlig langt var det ikke dit heller. Men det var altså vår første overnattingstur – og fulle av eventyrlyst stevnet vi over fjorden – til Stabbestad. Leiren var lagt til Levang, så transporten var grei.

Det er visst noe eget med den første turen. Så godt som hele troppen var med, og så godt som samtlige foreldre var med for å se sine små poder vel av gårde på denne farefulle ferden. Og leiren ble vellykket – og alle minst ett minne rikere.

Livredning med Holger Nilsen metoden – her erstattet av Erling Reite som instruktør – og gå etter kompasset etter en oppgitt kurs var noen av aktivitetene, og alle kom tilbake til leiren igjen.

Vi har samlet sammen noen få bilder fra denne turen – i håp om at noen vil kjenne seg selv igjen fra sin første STORE lille tur.

Deltakere:

Johan Lyng

Johan Krafft

Svein Rolf Lier

Ragnar Irgens

Helge Meidel Andersen

Knut Håkon Bergan

Arvid Randahl

Arvid Sand Nilsen

Jens A. Larsen

Steinar Kjærra

Fred Rugtveit

Stein Tveit

Nils Jul Lande

Steinar Brogeland

Erling Reite

Nils Tore Andersen

Dag Sørli

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

 

To av patruljene på troppsområdet

Nils Tore Andersen (med leirbålskappe) og Erling Reite leder leirbålet. Det er dessverre litt vanskelig å identifisere speiderne når bildet er tatt fra denne vinkel, men mener det er Knut Håkon Bergan til høyre nærmest kamera og Steinar Brogeland til høyre lengst frem.

Morgenrevelje foretatt av Johan Krafft.

Morgensamling, fra venstre: Johan Lyng, Dag Sørli, Johan Krafft, Svein Rolf Lier, ukjent, Ragnar Irgens, Helge Meidel Andersen, Knut Håkon Bergan, Arvid Randahl, Arvid Sand Nilsen, ukjent, ukjent, Jens H. Larsen. ukjent

Per Fredrik Nilsen og Jens Morgan Sørensen, begge Elg-patruljen.

Hjemreise fra fergeleiet på Stabbestad